KENIDET NAMBA KEMPEIN “SEPTE” NAMBA 1

  • Whatsapp
banner 468x60

Oksbil, Reviewing Papua.ID—-General wot genrol Sta Mounten wok meting open Kenidet Namba na Joinim kempen Riginol Gavana  na Wais  lo Sta Maunten det 23 September 2020 lo eria office blo Riginol Gavana  Sta Maunten Join kempen Riginol Gavana  na Wais  dipeit lo twopla Join riginol gavana  wok kenidet wok lo 13. 30

dei. Kenedit namba join stat lo dei nogat lo join.

Join taim  blo Nesinol wot ting  kode late lo oksibil nogat Jayapura Papua Province Long join wais blo “SEPTE” kisim namba 01 na kode  kisim Kenidet Namba 02 long  stragol  lo Sta Maunten wot Riginol Gavana  Sosen Media displa lo eria office blo Riginol Gavana  Sta Maunten  Join Wais blo “SEPTE” kamap wok lo 11.00 bianim nesinol plen. Na Joinim kode kamap lo eria blo plena lo wok 13.30. Pinis lo kamap, wok plena opne raosim join Namba stret na pinis Tim Kepten kualiti Join salens “SEPTE” , Mr.Kris B. Uropmabin Pasim tok  blo “SEPTE” kisim wot Namba 01. Displa i mekim pipol blo Sta Maunten wari  na ol nidim  gotpla Leader lo wok bung lo Pipol, Sios, Kastom, Neisen lo wok bung wantaem diwolopim Sta Maunten “One pla mipla na mipla one pla”

Sta Maunten one pla nogat narapla difrent  insait lo mipla, wok bung wantaem “SEPTE” na sewisim Sta Maunten. Konolaisim Sta Maunten Pipol Tru-tru.  na salut lo ol na tok stret long ol givim sewis” tok blong  Mr. Kris  Bakweng Uropmbain.

 

Thomas Alwolka

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *